Serwis

Serwis klimatyzacji

Serwis klimatyzacji

Wszyscy użytkownicy klimatyzacji powinni mieć na uwadze, że nieodpowiednio konserwowane  i nieczyszczone regularnie urządzenia klimatyzacyjne lub niewłaściwie czyszczone szybciej się zużywają i w niedługim czasie jest konieczna ich naprawa lub wymiana.

Podczas konserwacji i czyszczenia klimatyzacji serwis WM Service-Project wykonuje między innymi ogólną kontrolę działania urządzenia jak i kontroli szczelności wraz z kontrolą ilości czynnika chłodniczego. Przeprowadza czyszczenie filtrów, czyszczenie parownika i skraplacza, czyszczenie odpływu, w miarę potrzeb  wymienia części zużyte  i zanieczyszczone w stopniu uniemożliwiającym ich oczyszczenie. Każdy nasz przegląd kończy się raportem wraz z zaleceniami działań działań korygujących lub zapobiegawczych, tak by sprawna i czysta instalacja klimatyzacyjna służyła jak najdłużej.

Zgodnie z Ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową z dnia 20.04.2004 (Dz.U.2004.121.1263) operator, czyli właściciel instalacji klimatyzacyjnej zawierającej czynnik chłodniczy HFC (R22) zobowiązany jest do przeprowadzania okresowej kontroli szczelności urządzeń i instalacji. Częstotliwość z jaką właściciele mają obowiązek przeprowadzać kontrolę szczelności zależy od pojemności instalacji:

pojemność instalacji ≥ 3(6) do 29 kg – raz na 12 miesięcy

pojemność instalacji ≥ 30 do 299 kg – raz na 6 miesięcy

pojemność instalacji ≥ 300 kg – raz na 3 miesiąc

W przypadku gdy instalacja klimatyzacyjna nie zawiera czynnika chłodniczego HFC (R22) kwestie częstotliwości przeprowadzania kontroli i przeglądów urządzeń oraz systemów klimatyzacyjnych określają między innymi ustawa Prawo Budowlane, Normy Europejskie uznane za Polską Normę oraz wytyczne producentów.

Producent urządzeń klimatyzacyjnych zamieszcza w instrukcji eksploatacji danego urządzenia informacje z jaką częstotliwością należy dokonywać przeglądów i czyścić klimatyzację. Regularne, nie rzadziej niż raz w roku, przeprowadzanie  prac konserwacyjnych w wykonaniu certyfikowanego serwisu jest najczęstszym warunkiem utrzymania gwarancji.

Czyszczenie i konserwację klimatyzacji powinien wykonać wyspecjalizowany serwis producenta lub inny wskazany przez producenta. Pracownicy WM Service-Project posiadają wszystkie niezbędne uprawnienia i świadectwa potwierdzone przez producentów urządzeń jak i niezależne ośrodki certyfikacyjne.

Zapraszamy do współpracy

Cennik

 • Przegląd urządzeń

 • Jednostka zewnętrzna
 • 3 - 5 jednostek wewnętrznych, 1 jednostka zewnętrzna
 • Powyżej 5 jednostek
 • Sewis
  roboczogodzina
 • Diagnostyka
  roboczogodzina
 • Jednostki wewnętrzne
  Ścienne, podsufitowe

 • 60 zł/ 1 jednostka
 • 50 zł/ 1 jednostka
 • Cena na zapytanie
 • 60 zł
 • 120 zł
 • Jednostki wewnętrzne
  Kasetonowe

 • 100 zł/ 1 jednostka
 • 80 zł/ 1 jednostka
 • Cena na zapytanie
 • 60 zł
 • 120 zł
 • Jednostka zewnętrzna

 • 100 z/ 1 jednostka
 • 220 zł/ 1 jednostka
 • Cena na zapytanie
 • 60 zł
 • 120 zł

Serwis, diagnostyka i przegląd systemów VRV, VRF, agregaty wody lodowej – cena na zapytanie. 

Wszystkie podane ceny są cenami netto, należy doliczyć podatek VAT 23% w przypadku firm  lub 8% w przypadku osób fizycznych.

Dział techniczny i serwisowy:

Zgłoszenia serwisowe pod numerem telefonu 888 939 333 oraz adresem e-mail serwis@wmsp.pl.