Wentylacja

Dobra wentylacja jest koniecznością w każdym pomieszczeniu.

Wentylacja to proces obiegu powietrza w budynku. Zanieczyszczane powietrze zużyte z dużą ilością dwutlenku węgla czy  kurzu usuwane jest na zewnątrz, a w jego miejsce doprowadzane jest świeże.

Zła wentylacja jest jedną z przyczyn syndromu chorych budynków. Przebywanie w takim pomieszczeniu wywołuje takie objawy jak senność, bóle i zawroty głowy, podrażnienie oczu, podrażnienie błon śluzowych nosa i gardła, utrudnione oddychanie, kłopoty z zatokami, rozkojarzenie, osłabienie, mdłości ogólne przemęczenia organizmu, pogorszona efektywność pracy a nawet depresja. W wyniku złej wentylacji w budynku powstają kolonie pleśni, które często są powodem alergii oraz astmy. Wytwarzane przez nie substancje mają właściwości rakotwórcze i mutagenne, a ich obecność w pomieszczeniu przyczynia się do wzrostu poziomu dwutlenku węgla w powietrzu.

Według szacowań Światowej Organizacji Zdrowia około 30 % budynków nie spełnia wymaganych norm. Symptomy syndromu chorych budynków można złagodzić lub usunąć, umieszczając w pomieszczeniach odpowiednio dobrane rośliny doniczkowe albo można poprosić fachowca z WM Service-Project by ocenił zakres prac naprawczych lub doradził w wyborze i montażu instalacji wentylacyjnej.